Temperli Camlar

Temperli cam, normal camlara kıyas ile kırılmaya karşı daha dayanıklı olan güçlendirilmiş veya güvenlik camı olarak da adlandırılan.
Normal camlardaki kırılma sonrası yaralanmalara kıyasla temperli camlar kırıldıklarında küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılarak dağılırlar, bundan dolayı yaralanma risklerini en asgariye indirir. Eşit kalınlıktaki normal camlara göre yaklaşık 5 kat daha güçlüdür. Isıya karşı daha dayanıklıdır.

Tam Temperlenmiş Camlardan başka, kısmi temperlenmiş Camlar da dış zorlamalar ve ısıl gerilimlere karşı dayanıklıdır. Kısmi Temperlenmiş Camlarınmukavemeti Temperlenmiş Camların yarısı kadardır. Kısmi Temperleme de aynı fırınlarda ve aynı sıcaklık derecelerinde gerçekleştirilir. Bu işlemdeki tek fark soğutmanın nispeten daha yavaş yapılmasıdır.